THỜI GIAN THỬ VIỆC NHÂN VIÊN BẢO VỆ LÀ BAO LÂU

Công việc thử nghiệm là giai đoạn mà mọi công việc được kết thúc và kết thúc quá trình. Mục đích của thời gian thử việc là để cho cả người lao động và người sử dụng lao động biết liệu người lao động có phù hợp với vị trí được giao hay không. Căn cứ vào kết quả của năm thử việc, người sử dụng lao động và người lao động sẽ xem xét ký kết thỏa thuận lao động.

THỜI GIAN THỬ VIỆC CỦA NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Điều 25 Bộ luật lao động năm 2019 quy định chi tiết về thời gian thử việc của người lao động. Theo đó, tùy vào tính chất, mức độ phức tạp của công việc mà thời gian thử việc khác nhau:

Điều 25. Thời gian thử việc

Bảo vệ cần nắm vững thời gian thử việc để đảm bảo quyền lợi của mình

Vậy nên, đối với lĩnh vực hoạt động là cung cấp dịch vụ bảo vệ thường sẽ là không quá 06 ngày. Trong thời gian thử việc này, công ty sẽ tự biết sắp xếp lịch làm việc, đào tạo của nhân viên bảo vệ. Thông thường sẽ là 03 ngày học tại công ty bảo vệ và 03 ngày học nghiệp vụ. Trong thời gian thử việc, người lao động sẽ nhận được 85% mức lương của công việc đó. Khi vào làm chính thức, sẽ nhận đủ 100% lương.

Bên cạnh đó, hai bên cũng sẽ thỏa thuận chi tiết về quyền và nghĩa vụ mà từng bên phải thực hiện, đáp ứng được đối phương, như: Mức lương, thời gian làm việc, nội dung công việc, quyền lợi, thông tin hồ sơ… Nếu các nội dung thỏa thuận được chấp nhận, các bên sẽ tiến hành giao kết hợp đồng thử việc.

BIỆN PHÁP XỬ LÝ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VI PHẠM QUY ĐỊNH

Khoản 2 Điều 6 Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định như sau:

Chịu phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a)Yêu cầu người lao động thử việc quá 01 lần;

b)Thử việc quá thời gian quy định;

c)Trả lương cho người lao động trong thời gian thử việc thấp hơn 85% mức lương của công việc đó.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc trả đủ 100% tiền lương cho người lao động trong thời gian thử việc đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Điểm b và Điểm c Khoản 2 Điều này.

Top công ty dịch vụ bảo vệ hàng đầu nên lựa chọn

Ngày nay cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội, ngành nghề bảo vệ cũng cần phải phát triển theo về cả chất và lượng, do đó các công ty bảo vệ đang nổi nên rất nhiều. Để đảm bảo quyền lợi cho mình, hạn chế được những rủi ro của nghề, bạn nên tìm đến những công ty bảo vệ chuyên nghiệp, uy tín.

Bảo vệ Hưng Cát Lợi là một trong những đơn vị uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu hiện nay luôn được đánh giá cao.