Tuyển 01 nam bảo vệ giữ xe quán cà phê

Công ty bảo vệ Hưng Cát Lợi cần tuyển 01 nam bảo vệ trực giữ xe quán cà phê đường Huỳnh tấn Phát - gần cầu phú Xuân, Nhà Bè.

Yều cầu : Nam từ 30-45T, ca làm từ 7 sáng - 10 tối, có tiển bo