Tuyển dụng bảo vệ cơ quan

Công ty bảo vệ Hưng cát Lợi cần tuyển 01 bảo vệ nam trực an ninh bảo vệ cơ quan làm ca đêm

yêu cầu : Nam từ 40-50 T có sức khỏe, có kinh nghiệm bảo vệ trực đêm