Tuyển dụng bảo vệ kho hàng

Công ty bảo vệ Hưng Cát Lợi cần tuyển 01 bảo vệ nam bảo vệ kho hàng làm tại quận 7 đường Đào Trí

Yêu cầu : Nam tuổi từ 40-50T có kinh nghiệm bảo vệ, ca làm từ 6 sáng đến 6 tối